Khả năng “nóng” trở lại trong vòng một năm là rất khó


. Ông có nhận xét gì về thị trường BĐS nước ta hiện nay?

– Lạm phát trong nước cùng suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm suy giảm và đẩy thị trường BĐS vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, ngữ cảnh này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thị trường BĐS phát triển lành mạnh, chính quy hơn. Thách thức là do thị trường BĐS phải tự vượt qua khó khăn, thậm chí có thể xảy ra mất mát, đổ vỡ ở một số doanh nghiệp. Cơ hội là vì Nhà nước có thời gian hoàn chỉnh hệ thống quản lý, nhà đầu tư có dịp hoàn chỉnh năng lực, giá BĐS có điều kiện hạ xuống mức phù hợp với hoàn cảnh kinh tế – xã hội đất nước.

. Theo ông, thị trường BĐS nước ta có những điểm yếu nào cần khắc phục?

– Thứ nhất, thị trường đang được vận hành trên một cơ sở pháp lý chưa hoàn chỉnh, quy hoạch thiếu khả thi và yếu về chất lượng, các khu vực của thị trường thiếu đồng bộ, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều. Thứ hai, thị trường còn phụ thuộc quá nhiều vào các tính toán ngắn hạn, kể cả tư duy về đầu tư, thói quen tâm lý đám đông, cách tạo vốn phát triển thị trường, trong khi thị trường BĐS chính quy lại cần những tính toán trung và dài hạn.

Thứ ba, lợi ích từ phát triển thị trường còn bị nhiều yếu tố phi thị trường chi phối, tạo nên sự không công bằng giữa các nhóm lợi ích, tình trạng đầu cơ và tham nhũng còn nặng nề, quản lý còn bị chia sẻ, độ công khai và minh bạch còn thiếu.

. Để khắc phục những điểm yếu trên, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải làm gì?

– Trong hoàn cảnh năm 2009, các cơ quan quản lý thị trường BĐS cần tập trung thực hiện gấp việc hoàn thiện các công cụ quản lý, để trong tương lai, chúng ta có được một thị trường BĐS không có đầu cơ, công khai, minh bạch, hiệu quả và phân phối hợp lý lợi nhuận từ thị trường.

Cụ thể: rà soát lại hệ thống pháp luật về bất động sản, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hợp lý, không còn khoảng trống và cũng không còn khoảng chồng chéo; rà soát lại hệ thống quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, nâng cấp về chất lượng và tính khả thi trong hoàn cảnh hiện nay ở nước ta, cần tập trung vào thay đổi về cách thức quy hoạch theo cách nhìn bảo đảm phát triển bền vững; xây dựng hệ thống thuế tài sản hợp lý, trong đó chủ yếu là điều chỉnh đối với tài sản là BĐS; hoàn thiện hệ thống đăng ký BĐS thống nhất và kiện toàn bộ máy hành chính trong quản lý dựa trên nguyên tắc cải cách hành chính triệt để, mở rộng hệ thống dịch vụ hành chính công.

. Về phía nhà đầu tư, họ phải có giải pháp gì để vượt qua khó khăn, thưa ông?

– Với thực trạng của thị trường địa ốc nước ta hiện nay, tự các nhà đầu tư khó có thể tìm ra giải pháp. Nếu tình hình kinh tế thế giới thuận lợi, các nhà đầu tư trong nước có thể tính tới giải pháp vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, như chuyển nhượng dự án, liên kết, kinh doanh… Trên thực tế, tình trạng kinh tế thế giới suy giảm như hiện nay khiến giải pháp này không còn khả thi. Còn lại khả năng cuối cùng như Chính phủ Mỹ đã thực hiện là sử dụng vốn ngân sách nhà nước để giải cứu thị trường. Với khả năng ngân sách nhà nước hiện nay, thì giải pháp này cũng rất khó thực hiện.

. Dư luận đang chờ việc Chính phủ xem xét gói giải pháp kích cầu thị trường BĐS bằng ngân sách nhà nước với tổng kinh phí khá lớn cho các dự án nhà ở xã hội. Ông bình luận gì về giải pháp này?

– Phương hướng của giải pháp kích cầu này là hợp lý, nhưng thực hiện như thế nào để không quay lại lối mòn bao cấp mới là điều cần bàn thảo.

. Nhận định của ông về thị trường BĐS năm 2009?

– Khả năng thị trường “nóng” trở lại trong vòng một năm tới là rất khó. Ngay đầu năm 2009, các nhà đầu tư BĐS (kể cả nhà đầu cơ) đang phải đối mặt với việc trả nợ ngân hàng đối với các khoản vay trước đây. Giá nhà đất giảm, số lượng giao dịch có phục hồi nhưng không nhiều, thời hạn trả nợ cả vốn và lãi đã tới là ngữ cảnh khó khăn nhất cho các nhà đầu tư.

Các hợp đồng vay vốn trước đây đều được thế chấp bằng BĐS, khi nhà đầu tư không có tiền để trả nợ, thì ngân hàng sẽ phát mại tài sản thế chấp, nguồn cung BĐS trên thị trường tăng lên, khả năng giảm giá nhà đất càng tăng. Như vậy, thị trường BĐS sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, mà hệ quả là, khả năng giảm giá nhà đất ngày một nhiều hơn, nếu không có giải pháp tăng vốn tác động từ bên ngoài thị trường.


Theo Đầu Tư

Thuế suất 2% hoặc 25%


1. Chuyển nhượng đất (đất không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc):

Thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng đất – giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.

+ Giá chuyển nhượng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

+ Giá vốn được căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất của nhà nước (đối với đất có nguồn gốc nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất). Hoặc căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp pháp trả tiền khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất (đối với đất nhận từ các tổ chức, cá nhân).

+ Chi phí liên quan là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hóa đơn theo quy định, bao gồm: các loại phí, lệ phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất mà người chuyển nhượng đã nộp cho nhà nước; chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có); các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng đất như chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đo đạc…

Trường hợp không xác định được hoặc xác định không đúng giá vốn tại thời điểm mua thì thuế thu nhập cá nhân = giá chuyển nhượng x 2%.

2. Chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất:

Thu nhập tính thuế = giá bán – giá mua và các chi phí hợp lý có liên quan.

+ Giá bán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Trường hợp giá ghi thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng thì giá bán được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng về việc phân loại nhà hoặc giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định. (Tại TP.HCM, bảng giá này được ban hành theo Quyết định 12 ngày 20-2-2008 và sau đó được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 64 ngày 31-7-2008 của UBND TP.HCM).

+ Giá mua được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua.

+ Chi phí liên quan là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định, bao gồm: các loại phí, lệ phí như đã nêu ở trên; chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà; các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

Trường hợp không xác định được giá mua hoặc giá mua ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế thì thuế thu nhập cá nhân cũng được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Ví dụ: Ngoài căn nhà đang ở thì ông A có mua thêm một căn nhà giá 600 triệu đồng. Một năm sau, ông A bán được căn nhà thứ hai giá 750 triệu đồng.

– Nếu ông A không xác định được chi phí bỏ ra để xây sửa nhà và các chi phí khác trong quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu nhà thì số thuế mà ông A phải nộp là: 750 triệu đồng x 2% = 15 triệu đồng.

– Trường hợp ông A đã bỏ ra tổng chi phí là 100 triệu đồng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh thì thu nhập tính thuế là: 750 triệu đồng – (giá vốn 600 triệu đồng + chi phí 100 triệu đồng) = 50 triệu đồng. Số thuế mà ông A phải nộp là: 50 triệu đồng x 25% = 12,5 triệu đồng.


Theo Pháp Luật TPHCM

Sẽ còn tiếp tục đìu hiu


Ngày 1-1-2009, khách hàng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất; nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản (BĐS)… tại TPHCM sẽ chịu tác động chi phối khá lớn trước những chính sách thuế và khung giá đất mới được áp dụng. Nhiều người hiện đang lo ngại chính sách thuế nhà, đất mới sẽ làm cho tình hình thị trường thêm suy thoái.

Nộp thuế nhiều hơn!

Đó là nhận định của ông Nguyễn Xuân Châu, giảng viên môn BĐS Trường ĐH Kinh tế TPHCM, xung quanh bảng giá đất năm 2009 vừa được UBND TPHCM ban hành. Ông Châu phân tích, nếu khung giá đất tăng gấp 3 lần thì đương nhiên khoản nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tăng tương ứng. Ví dụ, nếu trước đây đường Trần Não (quận 2) có giá trung bình là 4,3 triệu đồng/m2, hiện đã tăng lên 11 triệu đồng/m2. Như vậy, khung giá tăng gần 300%, điều này tương ứng với khoản thuế, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sẽ tăng gần gấp 3 lần so với trước. Đó là theo cách tính trước đây, khi áp dụng các quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất (4% theo khung giá đất).

Còn nếu từ ngày 1-1-2009, cách tính thuế ở trên bị bãi bỏ để áp dụng cách tính thuế mới thông qua thu nhập từ BĐS. Theo đó, thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng BĐS sẽ phải nộp thuế thu nhập và được chọn lựa một trong hai cách tính thuế sau: Cách thứ nhất, nộp thuế theo mức 25% phần lãi (giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan). Chi phí liên quan căn cứ vào chứng từ, hóa đơn phí, lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đất, chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà ở… Cách thứ hai, khi không xác định được giá mua và chi phí liên quan thì thu nhập chịu thuế sẽ áp mức 2% giá bán. “Đa số giao dịch chuyển nhượng BĐS của ta hiện nay hầu như không xác định được các chi phí liên quan. Ngay cả giá cũng có chuyện bán mười nhưng chỉ khai ba, bốn thì làm sao có thể tính được. Do vậy, hầu hết người dân sẽ chọn đóng mức thuế 2% trên giá bán nhà, đất” – một chuyên gia khẳng định. Do hiện nay chưa biết việc áp dụng loại thuế này có lùi sang tháng 7- 2009 hay không nhưng nếu áp dụng ngay thì việc đóng thuế chắc chắn cao hơn trước.

Ngân hàng chưa “mở túi”, nhà môi giới lo

Hiện nay, dù lãi suất cơ bản của hàng loạt ngân hàng đã giảm ở mức thấp nhưng có một thực tế là ngân hàng vẫn chưa mạnh dạn cho vay, do vậy thị trường BĐS khó phục hồi. Nguyên nhân sự thận trọng của các ngân hàng trong cho vay được giới chuyên gia kinh tế phân tích là việc lãi suất hạ khiến khó huy động vốn, bởi người dân còn có nhiều kênh khác để đầu tư hơn là gửi ngân hàng. Trong trường hợp ngân hàng tiếp tục “bung” vốn cho vay, tính thanh khoản sẽ thấp xuống dẫn đến nhiều nguy cơ xấu… Ông Hoàng Ngọc, một nhà môi giới ở quận 7, cho biết hiện các khách hàng của ông đi vay mua BĐS gặp rất nhiều khó khăn bởi chủ trương của ngân hàng hiện nay là khách hàng bỏ phần lớn tiền ra trước, ngân hàng chỉ hỗ trợ 10% – 20% tổng số tiền. Có trường hợp đi vay 100 triệu đồng mà phải chứng minh thu nhập lên tới 20 triệu đồng/tháng…!?

Mới đây, theo Công ty BCI Asia (thuộc một phần Tập đoàn BCI, có trụ sở ở Singapore) đưa ra những dự báo khá quan ngại về thị trường BĐS, đặc biệt là thị trường xây dựng. Theo đó, tổng giá trị dự án xây dựng ở Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và Hồng Kông sẽ giảm ít nhất 16% trong năm 2009. Còn với viễn cảnh kinh tế tồi tệ nhất, việc giảm sút có thể lên đến 32%. Ông Ehor Kerr, Giám đốc điều hành Công ty BCI Asia, khẳng định: “Tất cả dữ liệu đều cho thấy sự kiệt quệ của ngành xây dựng, trong khu vực đã lên đến đỉnh điểm trong năm 2008. Tổng giá trị các dự án ở giai đoạn thiết kế và thi công giảm đi 2% trong năm nay và chúng tôi cũng thấy nhiều dự án bỏ lửng vì thiếu vốn…”. Như vậy, thị trường BĐS có thể sẽ khó khăn dài dài bởi ít sản phẩm mới ra đời, cho dù Bộ Xây dựng có áp dụng gói kích cầu vào nhà giá rẻ.


Hoàng Lan

Khởi công cao ốc Comeco


Cao ốc Comeco Building được thiết kế gồm 2 tầng hầm dùng làm nơi để xe và 10 tầng, trong đó, từ tầng trệt đến tầng 6 dành cho thuê làm văn phòng. Các tầng được thiết kế hoàn chỉnh phù hợp cho các tổ chức doanh nghiệp, tài chính, tín dụng, ngân hàng và giao dịch chứng khoán…


L.Minh

Sắp tổng kiểm tra hàng ngàn cao ốc


Ngày 26-12, một lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sớm nhất là tháng 1-2009, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập đoàn kiểm tra tầng hầm và công trình kỹ thuật tại các cao ốc văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng có tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, tình trạng hoạt động, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)… Trước mắt sẽ tập trung kiểm tra những công trình tại khu trung tâm TP.

Càng sâu… càng lo!

Theo một số chuyên gia hóa lý, bên cạnh vấn đề khí mê-tan tích tụ, một vấn đề đáng lo là các cao ốc thường dùng tầng hầm để xe nên có hiện tượng tích tụ hydrocarbon từ khói thải, cộng với sự rò rỉ nhiên liệu của các động cơ xe thường xuyên ra vào tầng hầm, việc này cũng dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng, hiện TP có hàng ngàn cao ốc xây dựng từ 1 đến 3 hầm, thậm chí có công trình đang xây dựng tới 7 tầng hầm. Còn Sở Cảnh sát PCCC TPHCM trong một báo cáo tại hội thảo về các công trình xây dựng có tầng hầm ở TP tổ chức tháng 11-2008, khẳng định xu hướng xây dựng tầng hầm đang ngày càng phổ biến và tăng nhanh. Thế nhưng các tiêu chuẩn quy định và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các công trình ngầm của nước ta vẫn còn thiếu. Theo Sở Cảnh sát PCCC, số tầng và diện tích của công trình ngầm tăng lên thì tính chất, mức nguy hiểm về cháy nổ càng cao. Khi xảy ra cháy ở các công trình ngầm, nếu hệ thống thông gió hút khói, tăng áp chống khói và hệ thống thoát nạn của công trình hoạt động không hiệu quả, công trình bị thay đổi công năng, sử dụng không hợp lý… thì mức độ thiệt hại về còn người và tài sản là rất lớn.

Cũng theo Sở Cảnh sát PCCC, năm 2007, qua kiểm tra 137 cao ốc, đã phát hiện đến 392 lỗi vi phạm, trong đó có nhiều lỗi vi phạm có thể dẫn đến thảm họa… Đặc biệt, hầu hết cao ốc đều có bồn chứa dầu dự trữ dùng chạy máy phát điện nhưng có một số nơi không xây hồ chứa dầu tràn hoặc thể tích không chứa đủ lượng dầu. Nguy hiểm hơn, có nơi lượng dầu trên 12.000 lít nhưng không có hệ thống thông hơi, do vậy rất dễ dẫn đến cháy nổ, điển hình như tại cao ốc Norfolk Mansion.

Thiếu quy định nên thừa nguy cơ!

Hiện nay, trong hồ sơ thủ tục để đưa một tòa nhà vào sử dụng, cơ quan chức năng chỉ tập trung thẩm duyệt thiết kế PCCC của tòa nhà, còn nguy cơ cháy nổ do hiện tượng tích tụ hỗn hợp khí chưa được đặt ra. Cũng chưa có bất kỳ công trình khoa học nào nghiên cứu về nguy cơ cháy nổ ở các tầng hầm của cao ốc. Vì lý do trên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đề nghị cần rút ra bài học kinh nghiệm để ứng phó với sự cố có thể xảy ra. Còn đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, khuyến cáo: Các cao ốc hiện nay hay sử dụng sai công năng, nhất là các công trình ngầm, cụ thể hơn là dùng tầng hầm để làm kho chứa vật liệu dễ cháy, xăng dầu… và thường làm kín, thông gió không tốt. Chính những tác nhân này dẫn đến nguyên nhân các loại khí gây cháy dễ dàng tích tụ và bùng nổ khi có điều kiện. Do đó, về lâu dài, các cơ quan chức năng tham mưu trong xây dựng phải đề nghị UBND TP chỉ đạo nghiêm cấm việc tạo ra những không gian kín ở các tầng hầm.


Nguyễn Trần

Xét lại “số phận” 11.000 căn nhà vi phạm xây dựng


Theo đó, trong khi chờ sửa đổi văn bản pháp luật liên quan, nhà xây không phép, sai phép sau ngày 1-7-2004 (Luật Xây dựng có hiệu lực) chỉ được cấp giấy chủ quyền khi đã chấp hành quyết định xử lý vi phạm xây dựng.


T.Nguyễn

Chưa có chế tài với giao dịch không qua sàn bất động sản


Việc bắt buộc các doanh nghiệp phải giao dịch thông qua sàn được đánh giá là sẽ góp phần làm tăng tính minh bạch của thị trường, tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ và tạo khan hiếm giả như đã từng xảy ra trong các “cơn sốt giá” BĐS trước đây. Tuy vậy, đến ngày 2-1, các chuyên gia BĐS cho biết hiện vẫn chưa có một chế tài cụ thể để xử phạt nếu như các doanh nghiệp không thực hiện việc giao dịch qua sàn hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm chưa minh bạch.


Tin – ảnh: T.Nguyễn

Từ 19-1, sang tên, thế chấp nhà, đất tại quận


Trung tâm chỉ tiếp nhận trường hợp sau khi chỉnh lý biến động thì chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất thuộc tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cấp quận – huyện cũng sẽ giải quyết hồ sơ cho tất cả các loại giấy chủ quyền nhà, đất đã được cấp từng thời kỳ, kể cả giấy chủ quyền “trắng”.

Ngoài ra, cũng từ ngày 19-1, các giao dịch nhà, đất trước đây đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất, như: đăng ký thế chấp, góp vốn…, nay khách hàng muốn đăng ký xóa thế chấp, xóa góp vốn, sẽ nộp hồ sơ ở Phòng Tài nguyên – Môi trường hoặc văn phòng đăng ký sử dụng đất ở từng quận – huyện để được giải quyết.

Các đầu mối tiếp nhận hồ sơ nhà, đất tại 24 quận – huyện gồm: Q.1: 47 Lê Duẩn. Q.2: 249 Lương Định Của. Q.3: 185 Cách Mạng Tháng Tám. Q.4: 5 Đoàn Nhữ Hài. Q.5: 203 An Dương Vương. Q.6: 20 Phạm Đình Hổ. Q.7: 1362 Huỳnh Tấn Phát. Q.8: 4 Đường 1011 Phạm Thế Hiển. Q.9: 2/304 xa lộ Hà Nội. Q.10: 474 Thành Thái. Q.11: 270 Bình Thới. Q.12: 1 Lê Thị Riêng. Q.Bình Tân: 521 Kinh Dương Vương. Q.Bình Thạnh: 6 Phan Đăng Lưu. Q.Phú Nhuận: 155 Nguyễn Văn Trỗi. Q.Gò Vấp: 19 Quang Trung. Q.Tân Bình: 387A Trường Chinh. Q.Tân Phú: 70A Thoại Ngọc Hầu. Q.Thủ Đức: 1 Tagore. Bình Chánh: E8/9A Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc. Nhà Bè: 330 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân. Hóc Môn: 1 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn. Cần Giờ: đường Lương Văn Nho, thị trấn Cần Thạnh. Củ Chi: khu phố 7, thị trấn Củ Chi.


K.Long

Mở rộng đối tượng kiều bào được mua nhà ở VN


Năm 2008, đã có gần 400.000 kiều bào được miễn thị thực vào VN. Đây là con số được Ủy ban Nhà nước Về người VN ở nước ngoài (ủy ban) thông tin tại cuộc họp báo ngày 6-1, tại Hà Nội. Số liệu nêu trên được đánh giá là còn khiêm tốn, vì số lượng Việt kiều truy cập vào trang web của cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước ngoài hay cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục nhập cảnh về nước thời gian qua chưa nhiều.

Điều này cho thấy một số kiều bào còn chưa quen với việc vào internet để lấy thông tin hoặc đơn đăng ký miễn thị thực. Khúc mắc nữa là do có những rắc rối trong cách thức kê khai chi tiết về nơi sinh, nơi cư trú trước đây, đặc biệt với những trường hợp xuất thân tại những địa phương nay đã chia tách tỉnh.

Thủ tục xuất nhập cảnh sẽ thuận lợi hơn

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Về người VN ở nước ngoài, ủy ban đang xem xét, thu nhận các ý kiến đóng góp của kiều bào để làm việc với các cơ quan quản lý chức năng trong nước, cải tiến thủ tục để công tác miễn thị thực được thuận lợi hơn.

Mới đây, ủy ban đã đưa mẫu đơn đăng ký miễn thị thực bằng tiếng Anh lên trang web của Bộ Ngoại giao để giúp cho thế hệ kiều bào thứ ba có thể làm thủ tục xin xuất nhập cảnh nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và ủy ban cũng cho biết nhân dịp đón Xuân Kỷ Sửu, Bộ Ngoại giao và ủy ban sẽ phối hợp với Đài Truyền hình VN tổ chức một chương trình giao lưu mừng Xuân dành cho kiều bào. Chương trình mang tên Xuân quê hương 2009, được truyền hình trực tiếp từ 4 đầu cầu Hà Nội, Vientiane, San Francisco, Moscow vào tối 18-1. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ phát biểu lời chào mừng bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới. Ủy ban cũng khẳng định lượng kiều bào về quê ăn Tết Kỷ Sửu chắc chắn sẽ đông hơn con số nửa triệu người của năm ngoái.

Năm 2009, Bộ Ngoại giao và ủy ban sẽ triển khai hàng loạt hoạt động tích cực thúc đẩy phát triển cộng đồng người VN ở nước ngoài. Đầu tiên là Bộ Xây dựng sẽ trình Quốc hội thông qua dự thảo luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở năm 2005, cho phép và mở rộng đối tượng người VN ở nước ngoài được sở hữu nhà tại VN.

Bên cạnh đó, bộ sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, dự thảo các văn bản dưới luật hướng dẫn thực thi một số điều có liên quan đến người VN ở nước ngoài của Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2008. Đồng thời, hoàn tất thủ tục thành lập Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài, tổ chức đại hội lần thứ nhất của hiệp hội.

Cuối năm nay, ủy ban sẽ tổ chức hội nghị về người VN ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất. Hội nghị dự kiến mời đại diện kiều bào ưu tú các thế hệ trên khắp thế giới đóng góp sáng kiến, trí tuệ của mình cho công cuộc phát triển đất nước.


B.Diệp

Lại dậy sóng với biệt thự Phú Mỹ Hưng


Việc Phú Mỹ Hưng (PMH) chọn biệt thự Nam Viên làm dự án khởi động năm 2014 của doanh nghiệp này được xem là hướng khác so với những dòng sản phẩm nhà ở giá rẻ, căn hộ diện tích nhỏ… của nhiều doanh nghiệp. Chính vì thế, thông tin biệt thự Nam Viên được chào bán vào tháng 1-2014 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân.

Đáp ứng một lượng cầu nhất định

Tính đến hết năm 2013, trong gần 90 dự án đưa ra thị trường hơn 10 năm qua, chưa có dự án nào của PMH được đặt tên đại diện cho một tiểu khu. Thế nhưng, đánh dấu sự kiện bước qua thập niên thứ 3 hình thành và phát triển đô thị, chủ đầu tư đã chọn đưa ra thị trường dự án có tên gọi trùng với tiểu khu Nam Viên và còn là dòng sản phẩm có giá trị cao – biệt thự Nam Viên.

 

Các trục đường vào Nam Viên rộng từ 21 - 25 m kết hợp với các khu biệt thự như Mỹ Gia, Mỹ Thái… tạo mỹ quan sang trọng đồng bộ. (Phối cảnh tham khảo)

Các trục đường vào Nam Viên rộng từ 21 – 25 m kết hợp với các khu biệt thự như Mỹ Gia, Mỹ Thái… tạo mỹ quan sang trọng đồng bộ. (Phối cảnh tham khảo)

Giới quan sát thị trường cho rằng cách thức tung biệt thự Nam Viên hướng đến khách hàng cao cấp tương tự vào thời điểm cuối năm 2012, khi PMH tung ra dự án biệt thự lâu đài Chateau với định vị khách hàng là những người thành đạt, là một hướng đi đúng đắn bởi phân khúc biệt thự luôn đáp ứng một lượng cầu nhất định.

Cơ cấu biệt thự không nhiều

Khi đưa ra biệt thự Nam Viên, PMH đã tính trước được nhu cầu của thị trường. Chỉ tính riêng TP HCM, lượng dân từ các tỉnh, thành khác đến làm việc gia tăng hằng năm, các gia đình hình thành theo cấp số nhân, nhu cầu đổi nhà không ngừng diễn ra và đông đảo chuyên gia, người nước ngoài đến sinh sống, làm việc… Điều đó cho thấy nhà ở là một nhu cầu thiết thực, luôn tăng và đây là thời điểm thích hợp để người có nhu cầu mua nhà để ở.

Đặc biệt, cơ cấu sản phẩm biệt thự của PMH không nhiều, chỉ chiếm khoảng 25% trên tổng dự án (22 dự án biệt thự trên tổng số 95 dự án), số lượng sản phẩm giới hạn không quá 100 căn/dự án nên so với tổng lượng căn hộ thì con số biệt thự có thể nói là “nhỏ nhoi”. Ngoài thị trường, sản phẩm chuyển nhượng không nhiều vì suốt bao năm qua, theo thống kê, khách mua biệt thự có đến hơn 90% là tự dùng. Đồng thời, dòng sản phẩm nhà có đất không còn nhiều bởi PMH ưu tiên phát triển căn hộ. Khách hàng mua từ chủ đầu tư với lịch thanh toán dài 24 tháng, nhà mới với nhiều cải tiến hơn các dòng biệt thự trước đó cũng là một yếu tố khiến khách hàng quan tâm vì có thời gian xoay đồng vốn, thêm nhiều lợi ích hơn so với trả một lần nếu mua chuyển nhượng.

Lưỡng toàn kỳ mỹ

Mỗi năm, PMH chỉ đưa ra thị trường một lượng sản phẩm nhất định. Bằng việc cân đối khoa học này, PMH có thể chú trọng đầu tư về các mặt như chất lượng, tiến độ, hậu mãi và quản lý đô thị để xây dựng một đô thị hướng đến sự đồng bộ, bền vững với kế hoạch phát triển nhiều thập kỷ. Có thể nói, chất lượng, tiến độ, hậu mãi và quản lý đô thị là 4 hạng mục được đặt lên hàng đầu và cũng là nền tảng quan trọng trong văn hóa kinh doanh của PMH. Đó là kinh doanh ngày hôm nay phải nghĩ đến các khách hàng đã mua sản phẩm trước đây, kinh doanh phải trọng chữ tín, đã nói được phải làm được.

Con đường PMH đi có thể nói là “lưỡng toàn kỳ mỹ” trong chiến lược tung sản phẩm vào năm mới. Với tính khan hiếm của dòng biệt thự cùng những yếu tố khách quan của thị trường, dự án biệt thự Nam Viên, theo chủ đầu tư, sẽ là một khởi động tốt cho một chặng đường kinh doanh trong năm mới 2014. 

Biệt thự Nam Viên tọa lạc trong khu Nam Viên, trên khu đất rộng 28.920 m2, cạnh các công viên đô thị rộng từ 1-2 ha. Dự án gồm 58 biệt thự đơn lập diện tích sàn từ 308-367 m2 và 38 biệt thự phố vườn diện tích sàn từ 223 -230 m2. Dự kiến biệt thự Nam Viên được bàn giao vào cuối quý IV/2015. Khách mua có quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài như bất kỳ nơi nào khác trên lãnh thổ Việt Nam.

 


Bài và ảnh: Việt Vy