Sẽ còn tiếp tục đìu hiu

Ngày 1-1-2009, khách hàng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất; nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản (BĐS)… tại TPHCM sẽ chịu tác động chi phối khá lớn trước những chính sách thuế và khung giá đất…