Hàng loạt bộ ngành được yêu cầu gấp rút triển khai Luật Quy hoạch

Hàng loạt bộ ngành được yêu cầu gấp rút triển khai Luật Quy hoạchLuật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch

Share this post

Post Comment