Hơn 1,9 triệu tài khoản chứng khoán giao dịch tại thị trường Việt Nam

Hơn 1,9 triệu tài khoản chứng khoán giao dịch tại thị trường Việt NamVSD vừa công bố thông tin số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/1/2018, theo quản lý trên hệ thống của VSD

Share this post

Post Comment