Yêu cầu làm rõ tác động của việc lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Yêu cầu làm rõ tác động của việc lập đặc khu kinh tế Bắc Vân PhongYêu cầu phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Share this post

Post Comment