Ai phải chịu trách nhiệm khi tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy?

Ai phải chịu trách nhiệm khi tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy?



Ai là người chịu trách nhiệm khi tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy? Kinh phí khắc phục thân tàu lấy ở đâu?

Share this post

Post Comment