Nhà đầu tư đang đợi Luật Đặc khu

Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) đang được xây dựng, lấy ý kiến vào đúng thời điểm Việt Nam tròn 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thuế suất 2% hoặc 25%

1. Chuyển nhượng đất (đất không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc): Thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng đất – giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan. + Giá chuyển…