Chốt năm 2017, tỷ giá USD/VND xuyên thủng cả chốt chặn

Chốt năm 2017, tỷ giá USD/VND xuyên thủng cả chốt chặnChốt chặn gần ba tháng qua của tỷ giá USD/VND chính thức bị xuyên thủng, khép lại năm 2017

Share this post

Post Comment