Thủ tướng duyệt chi hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung hậu Formosa

Thủ tướng duyệt chi hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung hậu FormosaThủ tướng đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Share this post

Post Comment