May Phú Thịnh – Nhà Bè sắp bị hủy niêm yết trên HNX

May Phú Thịnh – Nhà Bè sắp bị hủy niêm yết trên HNXNguyên nhân hủy niêm yết là để NPS tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất hàng may mặc để tái cơ cấu doanh nghiệp

Share this post

Post Comment