Bộ trưởng Quốc phòng lý giải vì sao quân đội phải làm kinh tế

Bộ trưởng Quốc phòng lý giải vì sao quân đội phải làm kinh tếTừ 88 doanh nghiệp quân đội, hiện Bộ Quốc phòng chỉ còn để lại 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Share this post

Post Comment