SCIC muốn thoái hết 31,88% vốn tại Dược Lâm Đồng

SCIC muốn thoái hết 31,88% vốn tại Dược Lâm ĐồngSCIC đăng ký bán hết 2.495.873 cổ phiếu, chiếm 31,88% vốn tại LDP. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 30/11 – 29/12/2017

Share this post

Post Comment