“Chính phủ kiến tạo” tại Việt Nam qua định nghĩa của Thủ tướng

“Chính phủ kiến tạo” tại Việt Nam qua định nghĩa của Thủ tướngLần đầu tiên, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu định nghĩa của mình trước Quốc hội

Share this post

Post Comment