IPO PV Oil: "Muốn làm nhà đầu tư chiến lược phải tiêu thụ xăng dầu Dung Quất"

IPO PV Oil: "Muốn làm nhà đầu tư chiến lược phải tiêu thụ xăng dầu Dung Quất"Nhà đầu tư chiến lược của PV Oil phải cam kết tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Đây là một trong những điều kiện được Bộ Công Thương đưa ra

Share this post

Post Comment