5 vấn đề chính trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump

5 vấn đề chính trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống TrumpThái độ của ông Trump trong chuyến thăm này có thể sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối ngoại của Mỹ với châu Á trong thời gian tới

Share this post

Post Comment