Chứng khoán chiều 1/11: Khối ngoại nhảy bổ vào VNM

Chứng khoán chiều 1/11: Khối ngoại nhảy bổ vào VNMVai trò của ROS và SAB chiều nay không lớn lắm vì VNM bất ngờ rực sáng. Có vẻ như đến chiều khối ngoại mới bắt đầu giao dịch, mua vào VNM rất lớn

Share this post

Post Comment