9 tháng, 4.460 khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam giá bình quân 30.000 đồng

9 tháng, 4.460 khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam giá bình quân 30.000 đồngCông bố số liệu thống kê nhập khẩu khăn tơ tằm và vải tơ tằm xuất xứ Trung Quốc về Việt Nam

Share this post

Post Comment