Uỷ ban Tư pháp: Phát hiện được tham nhũng chủ yếu do mâu thuẫn nội bộ

Uỷ ban Tư pháp: Phát hiện được tham nhũng chủ yếu do mâu thuẫn nội bộUỷ ban Tư pháp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

Share this post

Post Comment