Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung QuốcĐây là những người sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trong vòng 5 năm tới

Share this post

Post Comment