27 tuổi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo của UAE

27 tuổi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo của UAEĐây là Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ Nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Share this post

Post Comment