Thủ tướng trình nhân sự mới: Ông Nguyễn Văn Thể và Lê Minh Khái

Thủ tướng trình nhân sự mới: Ông Nguyễn Văn Thể và Lê Minh KháiNhân sự mới cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ

Share this post

Post Comment