Chính phủ thống nhất phương án thu hồi đất cho sân bay Long Thành

Chính phủ thống nhất phương án thu hồi đất cho sân bay Long ThànhCác bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xây dựng và sớm hoàn thiện các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án…

Share this post

Post Comment