Khiếu nại tố cáo về đất đai còn rất phức tạp

Khiếu nại tố cáo về đất đai còn rất phức tạpTrong nhiều vụ khiếu nại tố cáo của công dân về đất đai, có lỗi do chính quyền cơ sở buông lỏng quản lý…

Share this post

Post Comment