Nợ phải trả công ty mẹ Sông Đà vượt 12.000 tỷ, chuẩn bị IPO

Nợ phải trả công ty mẹ Sông Đà vượt 12.000 tỷ, chuẩn bị IPOTổng công ty Sông Đà sẽ IPO và mức giá do Bộ Xây dựng quyết định….

Share this post

Post Comment