Thiếu vốn trầm trọng, Tp.HCM xin tạm ứng hơn 3.300 tỷ cho dự án metro

Thiếu vốn trầm trọng, Tp.HCM xin tạm ứng hơn 3.300 tỷ cho dự án metro“Các nhà thầu thi công nhiều lần đề nghị thanh toán nếu không sẽ ngưng thi công”…

Share this post

Post Comment