Mặt bằng cho sân bay Long Thành: 18 nghìn tỷ nữa lấy ở đâu?

Mặt bằng cho sân bay Long Thành: 18 nghìn tỷ nữa lấy ở đâu?“Hiện nay mới bố trí được 5.000 tỷ, phần thiếu 18 nghìn tỷ chưa thấy có phương án cụ thể”…

Share this post

Post Comment