Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ Long

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ LongTất cả các báo cáo ĐTM của dự án FLC Hạ Long đều đã chính thức được phê duyệt…

Share this post

Post Comment