Xét lại “số phận” 11.000 căn nhà vi phạm xây dựng

Xét lại “số phận” 11.000 căn nhà vi phạm xây dựng


Theo đó, trong khi chờ sửa đổi văn bản pháp luật liên quan, nhà xây không phép, sai phép sau ngày 1-7-2004 (Luật Xây dựng có hiệu lực) chỉ được cấp giấy chủ quyền khi đã chấp hành quyết định xử lý vi phạm xây dựng.


T.Nguyễn

Share this post

Post Comment